Meer opleidingsdagen voor bedrijven in het verschiet

Meer opleidingsdagen voor bedrijven in het verschiet
- Nieuws & pers

De wet ‘Werkbaar Wendbaar Werk’ van minister Kris Peeters is bijna rond. De wet wil de arbeidsmarkt via enkele concrete maatregelen. Zo zal onder meer thuiswerk gestimuleerd worden en krijgen bedrijven meer ruimte om te investeren in opleidingen.

Van twee naar vijf

Concreet wil de regering dat de werkgever sinds dit jaar twee opleidingsdagen per werknemer voorziet. Op termijn moeten er dat vijf worden. Taalopleidingen blijven in aanmerking komen. Noteer dat niet elke individuele werknemer recht heeft op twee dagen opleiding per jaar (en op termijn vijf dagen). De doelstelling is om tot een gemiddelde op het niveau van de onderneming te komen.

 

Nog niet definitief

Let wel, de wet-Peeters werd als ontwerp goedgekeurd en kan dus nog worden gewijzigd. Onder meer de bedrijfssectoren krijgen nog tot september de kans om hun zegje te doen. Wat we hier hebben meegegeven is dus onder voorbehoud. Voor een definitieve versie is het wachten op de goedkeuring door het parlement. We houden u op de hoogte.

 

Hebt u nog opleidingsvragen?

Neem contact op met onze Business Development Director Peter Vaes. Hij volgt de nieuwe wet-Peeters op de voet en denkt graag met u mee bij het invullen van de extra opleidingsdagen.

Email petervaes@elanlanguages.com
Phone +32 (0) 475 76 35 98


Of vraag hier uw vrijblijvende offerte!