Drie trends in taaltrainingsland waarmee u het best rekening houdt

Drie trends in taaltrainingsland waarmee u het best rekening houdt
- Nieuws & pers

Een klare kijk op de Return On Investment (ROI). Ook bij taalopleidingen stellen we vast dat steeds meer bedrijfsverantwoordelijken een aantoonbaar en meetbaar resultaat willen zien. Dat is een van de drie opvallende trends in taaltrainingsland, naast een fikse stijging van het aantal onlinetrainingen en van taalopleidingen voor iedereen op de werkvloer. Speel erop in en doe er uw voordeel mee.

1. Maximaal rendement met meetbaar resultaat 

Past de taalcursist zijn nieuwe kennis toe op de werkvloer? En welke gevolgen heeft de opleiding voor de bedrijfsvoering? Een bedrijf dat een taalopleiding organiseert voor zijn medewerker(s), wil meer dan ooit een aantoonbaar rendement. En dat stelt de taalproviders voor nieuwe uitdagingen. De didactische aanpak van de taalopleidingen moet nog meer interactief en taakgericht zijn. Als de cursist daarbij ook nog met plezier kan leren, is alles er voor een optimaal resultaat. Ook een grotere betrokkenheid van de taalprovider en het bedrijf leidt tot een hoger leerrendement. Cruciaal daarbij is dat de leerdoelstellingen van de cursist vooraf duidelijk worden bepaald en dat alle betrokken partijen (taalprovider, opleidingsverantwoordelijke en cursist) de vinger aan de pols houden en voortdurend evalueren. Tijdens maar ook na de training. Zo bereikt u meteen een meetbaar resultaat.

2. Onlinetrainingen nemen hoge vlucht

Hoewel de meeste taalopleidingen nog altijd klassikaal worden gegeven, blijft de vraag naar onlinetrainingen stijgen. Vorig jaar konden we zelfs spreken van een ware doorbraak. In 2016 was het aantal onlinetrainingen bij de Belgische taalprovider ElaN Languages met 48 % gestegen tegenover 2012. De redenen liggen voor de hand. De technologie maakt het mogelijk om snel en gemakkelijk onlinesessies te organiseren. De cursist wil bovendien meer dan ooit een betere balans tussen werk en privé. Met een onlinetraining kan hij zijn opleiding volgen waar en wanneer hij dat wil. De bedrijven zelf zijn ook vragende partij, omdat bij onlinetrainingen de focus op het individu ligt. En dat is erg gunstig voor het leerrendement.

3. Iedereen mee het (taal)bad in

De perceptie heerst dat voornamelijk het top- en middenkader binnen een bedrijf taalopleidingen volgen. Dat klopt grotendeels en is de logica zelve. Managers en bedienden komen namelijk vaker dan hun andere collega’s in contact met anderstaligen. De contacten die zo ontstaan, brengen uiteindelijk geld in het laatje. Maar L&D-afdelingen zijn er steeds meer van doordrongen dat een degelijke talenkennis belangrijk is binnen alle geledingen van het bedrijf, van hoog tot laag. Productiearbeiders, bouwvakkers, verplegend personeel … Het besef groeit dat investeren in taalopleidingen een gunstig effect heeft op de werkvloer. Of het nu gaat om een betere verstandhouding tussen collega’s onderling, meer veiligheid op de bouwplaats of een betere communicatie tussen patiënt en verpleger.

Op zoek naar een taaltraining?

Neem contact op met Peter Vaes, onze business development director. Hij werkt een voorstel uit op maat van uw bedrijf en uw budget!

Email petervaes@elanlanguages.com
Phone +32 (0) 475 76 35 98