Verhalen in Egyptische hiërogliefen worden vertaald

- Taalnieuws

Auteur Toby Wilkinson werkt aan een boek met daarin Engelse vertalingen van hiëroglifische geschriften.

Teksten in het Grieks en het Latijn zijn wijdverspreid, maar dat is veel minder het geval voor Egyptische teksten. Men beschouwde die namelijk als decoratief en artistiek, waardoor er minder gekeken werd naar wat ze werkelijk betekenden. 

Zonde, vindt Wilkinson, omdat de hiërogliefen zoveel meer inzicht geven in het oude Egypte, een van de grootste beschavingen ooit.

In een van de fictieve verhalen die Wilkinson heeft vertaald, leidt een zeiler schipbreuk. Een reuzenslang die heerst over een magisch eiland overtuigt de zeiler om zijn moeilijkheden te overwinnen.

“Ik was hier met mijn broers en kinderen ... we telden 75 slangen ... Toen was er een vallende ster en gingen de slangen in de vlammen op … Als je moedig bent en je hart sterk is, dan zul je je kinderen omhelzen, je vrouw kussen en zul je je huis zien”, zo gaat het verhaal.

Andere verhalen in het boek bevatten brieven van de boer Hequankht die dateren uit 1930 voor Christus. De boer heeft het over verbazingwekkend moderne landbouwmethodes.