Raymond in ‘t ambtenarees

- Taalhumor

Heel geestig: Raymond van het Groenewoud die een liefdesliedje zingt in het ambtenarees. Of hij daarmee succes zal oogsten, is hoogst twijfelachtig. Met een zin als “Een maatschappelijk draagvlak moeten we creëren om onze situatie te optimaliseren” lijken de kans op slagen toch wel héél miniem. “Stel je voor dat je zo’n taal zou gebruiken naar je lief toe, dan is het direct af”, lacht de zanger. Raymond nam het nummer op voor ‘Heerlijk helder’. Met die campagne wil Radio 1 stroef en omslachtig taalgebruik aan de kaak stellen.